Logg 21, 2006-12-12

Lite statistik från 2006

Vi lämnade Barcelona 26 april och startade vår seglingssäsong.
25 oktober anlände vi till Marmaris och gick i vinterhamn.
Det innebär 182 dagars cruising under 2006.

Under vår färd har vi tillbringat 45 nätter i marinor eller vid stadskajer, färdiga eller halvfärdiga.
Vi har alltså legat 137 nätter på svaj.
Antal gånger vi draggat vid ankring för natten. 0

Totalt har vi betalt 390 euro i hamnavgifter vilket ger ett snitt på 8:65/natt med landkontakt.
Tilläggas bör att på en hel del platser har vi inte betalt något alls för att ligga vid kaj. Det har framför allt gällt halvfärdiga marinor eller stadskajer i Grekland. Det har vid enstaka tillfällen också förekommit i Kroatien och Italien.

För vårt seglingstillstånd i Kroatien betalade vi 190 euro.
Transit logg och inklarering i Grekland kostade 45 euro.
När vi klarerade in Turkiet kostade det 30 euro.

Motorn har gått totalt 316 timmar i år. Vi har förbrukat 613 liter diesel vilket ger ett snitt på 1,94 L/timme. För 613 liter diesel har vi betalt 520 euro. Snittpris blir 0,85 euro/liter

Vi har tillryggalagt 2770 sjömil. Ger ett snitt på 15 sjömil/dag.
Förhållandet motorgång/segling har utfallit med 51% motorgång 49% segel.

Dagar med solsken, oräkneliga.

Strand.JPG (56119 byte) Suncharter1.JPG (105361 byte)  Suncharter2.JPG (92484 byte)Marmaris i december  

Konst.JPG (65000 byte) Anna-Karin tar konstlektioner 

Håkan & Anna-Karin

Nästa logg

Till topp